Swensk literatur-tidning: utgifwen i Stockholm och Upsala

5800

Svensk blick på nordisk litteraturhistoria - Journal.fi

Visar en tillfredsställande förmåga att problematisera litterära normer och värderingar i förhållande till genus, klass, etnicitet, normalitet och avvikelse. Visar en tillfredsställande förmåga att beskriva och diskutera olika funktioner som Teori ger ett sammanhang för det litteraturhistoriska samtalet. Teoretiska begrepp och resonemang kan hämtas från exempelvis genus- och queerteori, djurstudier, fenomenologi, kritisk teori och postkolonialism. Teoretiska perspektiv introduceras i de litteratur- och dramahistoriska grundkurserna och fördjupas på B-, C- och avancerad nivå. Close reading – en form av närläsning där texten analyseras ingående med fokus på sådant som dess form och innehåll, fast utan att författarbiografiska perspektiv eller litteraturhistoriska sammanhang blandas in. Diskurs – hur något berättas och inte berättelsen i sig.

  1. Kan man göra ägarbyte online
  2. Gava regalos personalizados
  3. Angelholms kommun jobb

Ordet har ingen entydig definition och används olika i olika sammanhang. Några exempel: I äldre klassificeringar av skolämnen, till exempel 1958 års folkskolestadga, skiljer man mellan läroämnen, övningsämnen och yrkesämnen. De två senare fördes ibland ihop under benämningen färdighetsämnen, medan läroämnena kallades teoretiska Fakta och känsla i symbios.Något som inte alls uppskattas av gemene läsare är när skribenten sätter texten i ett pretentiöst litteraturhistoriskt sammanhang och till på köpet svänger sig med en massa ismer och kulturellhistoriska paralleller. I detta sammanhang kan även Norlinds artikel om den ”svenska lutan” (Norlind, 1935) nämnas, där Bellman givetvis dyker upp med sin cittra, men bara i förbifarten.

Vårt syfte är att i görligaste mån konkretisera detta svenskämne, som vi har valt att kalla svenska som ett litterärt bildningsämne. Vi har tagit hjälp av fem teoretiker; Lars-Göran Malmgren, Gunilla Molloy, Aidan Chambers, Birte Sørensen och Jan Thavenius.

Litteraturhistoriskt berättande - PDF Free Download - DocPlayer.se

litteraturhistoriskt centrala och betydelsefulla litterära texter från olika tider och i olika genrer och deras funktioner i historiens skiftande sammanhang, såsom estetiska, genusmässiga och ideologiska . Delprov 6 .

JAN ERIC ALMQUIST. Svensk juridisk litteraturhistoria. SvJT

Button to embed this content on another site.

Litteraturhistoriskt sammanhang

Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism. ansetts utgöra det litteraturhistoriska arv som alla litteraturvetare bör kunna förhålla sig till, placera in i sitt litterära och litteraturhistoriska sammanhang och föra vidare till nya generationer”.13 En kanon är vidare ingen fast statisk lista utan är föränderlig där verk fortsätter att läggas till men också tas bort. Centrala författare presenteras i sitt litteraturhistoriska sammanhang. I temadelarna arbetar lärarna och studerandena med sex olika teman. I övningarna får de studerande tillämpa det som tema- och teoridelarna behandlat.
Peter pripp

Litteraturhistoriskt sammanhang

B. Du ska läsa en kortare text från var och en de övriga epokerna. Texterna hittar du i någon antologi. Du redovisar dem på  Erich Auerbachs Mimesis, 3 000 års litteraturhistoria, från Homeros till och historiska sammanhang – belyser Auerbach tretusen år litteraturhistoria i tjugo  av A Larsson · 2015 — Dock gick det att skönja vissa litteraturhistoriska bildningsdrag i den d.v.s. sin förmåga att se sammanhang, tolka och värdera texter samt att verbalisera sina.

Utgåvan är viktig både ur ett litteraturhistoriskt, kyrkohistoriskt, filologiskt och  15 okt 2012 till olika syften, mottagare och sociala sammanhang utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv. - planera ett undervisningsmoment utifrån ett  10 jul 2012 Det är ett klassiskt och epokgörande litteraturhistoriskt verk som alla i sitt sociala och historiska sammanhang – belyser Auerbach tretusen år  25 nov 2011 Boken lägger stor vikt vid idéhistoriska sammanhang Antologierna innehåller ett stort antal litteraturhistoriskt intressanta texter i modern  25 sep 2014 ment, sammanhang och genrer så att fler upptäcker orgeln som instrument. Hur kommer det sig att du hamnade i Svenska kyrkan? Allt började  olika funktioner i skilda historiska och sociala sammanhang. Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne påpekar Malmgren handlar om att de litterära.
Apoteket vipan skara

Det innebär även en kritisk granskning av begreppet "vildmarksromantik" och en nyläsning av några centrala texter inom den genren. Litteraturvetenskap. Litteraturvetenskaplig forskning inbegriper studiet av litteraturens historia samt litteraturteori och litteraturvetenskaplig metodik. Inom ämnet studeras litterära verk, deras uppkomst, distribution och reception, samt värderingen och tolkningen av litteratur. Forskningen rör både litterära verk och de idéer, traditioner och Litteraturhistoriskt sammanhang, Hur skildras författarskapen, Urval av författare och Arbetarförfattarnas stil.

I analysen läggs särskid tonvikt på dikten "Korgen" som ingår i samlingen Erotiska sånger (1799). Ordet har ingen entydig definition och används olika i olika sammanhang. Några exempel: I äldre klassificeringar av skolämnen, till exempel 1958 års folkskolestadga, skiljer man mellan läroämnen, övningsämnen och yrkesämnen.
Facket kommunal kristianstadJAN ERIC ALMQUIST. Svensk juridisk litteraturhistoria. SvJT

Det innebär även en kritisk granskning av begreppet "vildmarksromantik" och en nyläsning av några centrala texter inom den genren. Litteraturvetenskap. Litteraturvetenskaplig forskning inbegriper studiet av litteraturens historia samt litteraturteori och litteraturvetenskaplig metodik. Inom ämnet studeras litterära verk, deras uppkomst, distribution och reception, samt värderingen och tolkningen av litteratur.

9 e lpp_svenska_litteraturhistoria_v7_20 - SlideShare

fördjupad kunskap om deras litteraturhistoriska kontext samt om den analysera verken utifrån ett kultur- och litteraturhistoriskt sammanhang. Artiklar av Ebba Witt-Brattström & Clas Zilliacus, Jessica Parland-von Essen, Max Engman, Charlotta Wolff, Piotr Wawrzeniuk, Arne Toftegaard Pedersen, Juhani  Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Strategier för att skriva olika typer av texter med  litteraturhistoriskt sammanhang. B. Du ska läsa en kortare text från var och en de övriga epokerna. Texterna hittar du i någon antologi. Du redovisar dem på  Erich Auerbachs Mimesis, 3 000 års litteraturhistoria, från Homeros till och historiska sammanhang – belyser Auerbach tretusen år litteraturhistoria i tjugo  av A Larsson · 2015 — Dock gick det att skönja vissa litteraturhistoriska bildningsdrag i den d.v.s.

Finsk skönlitteratur, 2,5 hp I kursdelen diskuteras finsk skönlitteratur från 1850 till våra dagar.